YELLOWTREE

MANAGEMENT CONSULTING

INTERIMMANAGEMENT

Interimmanagement

Gericht op positieve ontwikkeling

PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT

Project- en programmamanagement

 In complexe en politiek gevoelige omgevingen

HOOGWAARDIG ADVIES

Hoogwaardig advies

Op het gebied van innovatieve informatievoorziening

YELLOWTREE

ONDERSCHEIDENDE DIENSTVERLENING
  • Een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, flexibel, organisch, creatief, passend in uw organisatiecultuur

  • Nadruk op verbinding: tussen personen, tussen afdelingen, tussen project en lijnorganisatie, tussen organisaties

  • Nadruk op samenwerken: zoek de complementariteit, scherp elkaar aan, 1+1=3

  • Positieve aanpak, voorkomen van organisatiebederf door negativiteit, prettig en met plezier samenwerken

  • Een faciliterende manier van leidinggeven: uitnutten en ondersteunen van de kracht in het team, zodat een helder geformuleerd doel wordt bereikt. Waar nodig helpen bij het maken van keuzes en sturen op de uitvoering daarvan.

  • Een breed integraal perspectief met oog voor de persoon, de organisatie en de omgeving

  • Sensitiviteit voor verhoudingen binnen organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau